KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

KADEM

Araştırma Kültür Düşünce Eğitim ve Mûsikî Derneği

(AKDEM) İktisâdi İşletmesi A.Ş. adına Sahibi

Yard. Doç. Dr. Fahrünnisa BİLECİK (fbilecik@kadem.org)

Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürleri

Yard. Doç. Dr. Nevnihal BAYAR (nevbayar@kadem.org)

Yüce GÜMÜŞ (yucegumus@kadem.org)

Yayın Kurulu

(Sıralama soyadlara göre alfabetik olarak yapılmıştır.)

Prof. Rûhi AYANGİL (Mûsikî)

Dr. Savaş Ş. BARKÇİN (Mûsikî)

Yard. Doç. Dr. Nevnihal BAYAR (Dil)

Yard. Doç. Dr. Fahrünnisa BİLECİK (Dil)

Yard. Doç. Dr. Gülberk BİLECİK (Sanat Tarihi)

Prof. Dr. Osman BİLEN (Felsefe)

Yard. Doç. Dr. Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU (Sanat Tarihi)

Prof. Erol DERAN (Mûsikî)

Yüce GÜMÜŞ (Mûsikî)

Niyâzi KÜLAHLI (Mîmârî)

Yard. Doç. Dr. Ünal ŞENEL (Edebiyat)

Dr. Murat Sâlim TOKAÇ (Mûsikî)

Prof. Dr. Mutlu TORUN (Mûsikî)

Prof. Dr. M. Baha TANMAN (Sanat Tarihi)

Prof. Dr. Ayşe ÜSTÜN (Gelenekli Sanatlar)

E. Seval YARDIM (Edebiyat)

Redaksiyon

Dr. Ayşe SADIKOĞLU

Görsel Yönetmen

Tekin ÖZTÜRK (www.tekinozturk.com.tr)

Ali Ulvi MIHOĞLU

Dağıtım Organizasyonu ve Abonelik Servisi

Serdar BAŞER (0 536 776 42 97 – serdarbaser@kadem.org)

Reklam ve Halkla İlişkiler

Gülşah ÖZTÜRK

Grafik Tasarım

Tekin ÖZTÜRK ( www.tekinozturk.com.tr)

Fiyatı

Tek Sayı: 15 TL

1 Yıllık (4 Sayı) Abone: 60 TL

Yerel süreli yayın.

Son Yazılar