KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Ezân-ı Muhammedî

Yüce GÜMÜŞ

Ezanlar her makamda okunabilir ise de, ekseriya rast, hicâz, uşşak, beyâtî ve sabâ makamlarından nida edilmektedir. Ezana başlar......

 1 2 3