KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Su Kasîdesi

Dr. Savaş Ş. BARKÇİN

Cism ü zerrât içre fânî âlemin sevdâsı su
Emr-i “kün” âsârı, hüsn-i hilkatin......

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14