KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Satır Aralarından…

Hazırlayan: Tolgahan ÜSKÜDARLI

Söylentilere göre Itrî, Câmî Ahmed Dede’nin (ö. 1671) şeyliği zamanında Yanikapı Mevlevîhânesi&......

Birleme

Dr. Savaş Ş. BARKÇİN
Sorular âlemi bu… Soru sorarsın sonsuzca, ama cevap birdir. Herkes sorar, ama cevap sadece bilene ait. Göğe bakıp soru sora......

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14