KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Hicâz Salât

Yâsin ÖZÇİMİ

Bu sayımızda, merhum Neyzen – Bestekâr Ali Doğan Ergin hakkında bir yazının olması, köşemizin de hangi yöndeşekilleneceğin......

Şâkir Ağa

Hayri BİLECİK

Şüphesiz, Erenköy’ün en güzel köşkü Halil Paşa’nındı. Türk mîmârî dehâsı ve zevkiyle oya gibi işlenmiş......

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14