KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Ney ve Tanbur İkilisi

“Sanattaki tesir içine aşk karışmış olmasındandır. Taklit başkadır, aşk başkadır. Kaynağı aşk olan sanat, evvelâ sanatkâra tesir eder, oradan da karşısındakilere sirayet ed......

 1 2 3 4