KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Mes’ud Cemil 110 Yaşında…

Dr. Murat Sâlim TOKAÇ 
1902’de İstanbul’un Cağaloğlusemtinde doğdu.1912’de henüz 10 yaşında iken babasıTanbûrî Cemil Bey’den kemençe vesolfej, Kaşıyarık Hüsâmeddin Bey’dende usûl dersleri almaya başladı.
1915’te İstanbul Sultânîsi’nde DanielFitzinger’den aldığı keman dersleriile Batı Mûsikîsi ile ilk teması yapanMes’ud Ekrem, 1916’da babasınınölümünden sonra, Tanbûrî Cemil’in engüzide talebelerinden Tanbûrî Kadı FuadEfendi ile tanbura, Refik Tal’at Bey ile nazariyatçalışmalarına başladı ve bir iki sene içindeRahmi Bey ve Şemsettin Ziya Bey’in yol göstermeleriyleİstanbul mûsikî çerelerinde genç bir tanbûrîolarak tanındı. Bir taraftan Türk Mûsikîsi nazariyâtını,makam ve usûl bilgilerini, Hamparsum notasınıöğreniyor, bir taraftan da çellist İzzet Nezih ile BatıMûsikîsi eğitimine devam ediyordu.

Son Yazılar