KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

19. Sayımız Çıktı!

Taşıp can bahri attı taşra beni,

Cemâlin gizlemek içün verdi teni,

(Can denizi taşıp taşraya attı beni,

Güzelliğini gizlemek için verdi teni.)

 

Gönül ister ki çâk etsin bedeni,

Ayân etsin bütün uşşâka seni.

(Gönül ister ki yırtsın bedeni,

Görünür kılsın bütün âşıklara seni.)

 

Revâ mı girye-nâk etmek seveni,

Yakıp üzmek senin aşkın çekeni?

(Yakışır mı ağlatmak seveni

Üzmek, yakmak senin aşkını çekeni?)

 

Verirmi bir gamzene Ken’ân bu teni,

Diler görmek beni sen, sende beni.

(Verir bir gamzene Ken’ân bu teni,

Diler görmek sende yok alan beni,

Bende zuhûra gelen seni.)

 

Değerli Okurlarımız;

Sizleri bu sayımızda Ken’ân  (Rifaî) Büyükaksoy’un gönüllere şifa bir şiiri ile karşılamak istedik. Enfes bir nihâvend bestesi de bulunan bu şiirin, bu sayımızla da güzel bir bağı bulunmakta. Kıymetli yazarlarımızdan Gülmisal Gürsoy Hanımefendi’nin bir seri olarak dergimizde başlattığı “Ken’ân Rifaî Dîvânı’ından Seçmelerle Başbaşa” yazı dizisinin 4. Bölümünüde bu eser ilşe başlatmaktayız. Başlangıcı Ken’ân Rifaî ile Yapınca devamını da O’nun yolunu takip edenlere ayırmak duygusu ağır bastı ve geçtüğümüz aylarda ebediyete uğurladığımız kerîmeleri Kâinat Büyükaksoy Hanımefendi’yi yâd ettik. Yine o kutlu ocağın sönmez ışıklarından Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi ile İlhan Ayverdi, Kâinat Hanımefendi’nin hemen ardından –her zamanki gibi- gönüllerimizi aydınlattı.

“Nefsimizi Müslümanlaştırabilmeyi başarmak…” duasına âmin demek, kendini bilme yoluna girmiş hemen her kişinin ortak temennisidir. Bu duayı (davayı) hayatta tatbik etmek, yapabilmek, başarabilmek, -bir cephesiyle de- başarmışların yolunu taklitten, yaşadıklarını hayata tatbikten geçer. En önce Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V)’in kutlu hayatlarını taklit ve tatbik…

Bu fikrin getirisi olarak Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfi ile sayımızı sonlandıracağız. Bir af duası ile huzurlarınızdan ayrılırken, baştan sona tüm içeriğimizin gönüllerinize şifa olmasını temennî ederiz.

İyi Okumalar…

Son Yazılar