KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi’ye Dâir – I

Yüce GÜMÜŞ
Buhurizade Mustafa Itri Efendi ile ilgili araştırma yapan herkesin karşılaştığı ilk gercek, hakkında cok az bilgi olduğu ile alakalıdır. Bakın Ekrem KARADENİZ, Hayat Tarih Mecmuası’nın Mayıs 1966’da cıkan ve o zaman 250 Kuruş olan 4. sayısındaki Itri makalesine nasıl başlıyor; “Itrihakkında yaptığımız araştırmalar sonunda elde edebildiğimiz malumat hic de tatminkar değildir. Onun hakkında muhtelif eserlerde yazılanlar, methiyeden ibarettir. Hayatı hakkında fazla bir malumat verilmemiştir.” Tabii ki hakkında hicbir şey bilinmiyor değildir. Fakat kaynaklardaki bilgiler daima sanılmaktadır tarzında gectiğinden, insanın ici yine bir nebze buruluyor. Zira tarihin ona koyduğu ünvan, Klâsik Türk Müziği’nin En Büyük Bestekârı olmuştur.

Son Yazılar