KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Sema ve Semah’ın XIII. Yüzyıl Öncesi Temelleri-III

Yard. Doç. Dr. Cenk GÜRAY*

Antik Yunan Dönemi İnanç ve Müzik

İlişkisine Dair Düşünce ve Uygulamalar:

 

Giriş1

Antik Yunan, merkeziyetci bir devlet sisteminden ziyade irili ufaklı bölgesel yönetimlerin belli bir bölgede ürettikleri ortak bir anlayışı temsil eder. Antik Yunan uygarlığının ilk coğrafi sınırları bugünkü Yunan yarımadası ile Ege’nin batı kısmını kapsarken; özellikle Büyük İskender’in seferlerinin de etkisiyle kültürel etkisinin sınırları batı ve doğuya doğru yaygınlaşmıştır. İlk izleri M.Ö. III. binyıldan itibaren kendini hissettirmeye başlayıp, M.Ö. I. binyılın başlarında geniş bir coğrafyada güclü bir kültürel etki oluşturan bu uygarlık, siyasal otorite olarak varlığını Roma İmparatorluğu’nun M.Ö. I. yüzyılda bölgedeki ha^kimiyeti eline gecirmesine kadar devam ettirmiş, kültürel etkisini ise bu uygarlık icinde de sürdürmüştür.

Son Yazılar