KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Sema ve Semah’ın XIII. Yüzyıl Öncesi Temelleri-II

Yard. Doç. Dr. Cenk GÜRAY

Sema-Semah kavramlarının ve ibadet uygulamalarının XIII. yüzyıl öncesi temellerini incelemeyi ve bu şekilde Anadolu’daki inanç ve müzik ilişkisini oluşturan unsurları tartışmayı hedeflediğimiz yazı dizimizin ilk bölümünde, Türklerin İslâm ile ilişkisini tarihsel boyutta tartışmıştık. Bu ve sonraki birkaç sayıda ise, günümüz Anadolu’sundaki inanç ve müzik ilişkisine temel teşkil eden Eski Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarındaki inanç-müzik ilişkisi tartışılacaktır.

Son Yazılar