KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

KÛŞE-İ DESTÂR “Bizim erbâb-ı aşka sıdk ile ikrârımız vardır

Yard. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN

Son iki sohbetimizde Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi’den sonra Mevlevîliğin geniş bir coğrafyaya yayılması ve tesir icra etmesinde çok mühim gayret ve hizmetleri olan Dîvâne Mehmed Çelebi üzerinde durmuş ve genel bir değerlendirmeden sonra meşhur Mütekerrir Müseddesi’nin ilk bendini şerh etmeye çalışmıştık. Bir önceki sohbeti de, beş bendlik “Mütekerrir Müseddesi’nin dördüncü bendinin: “Bizim erbâb-ı aşka sıdk ile ikrârımız vardır.” ilk mısraıyla bitirerek bir anlamda bu sohbetin konusuna işaret etmiştik. Şimdi dördüncü bende daha yakından bakmaya ve içindeki hakikatleri hissetmeye çalışalım.

Son Yazılar