KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Satır Aralarından…

Hazırlayan: Tolgahan ÜSKÜDARLI

Ud’un Büyüğüne Rastladınız mı? Şeh-rûd diye de bilinen eski bir çalgı olan Şâh-rûd, günümüzdeki ud sazının büyüğü diyebileceğimiz bir şekildedir. IX. asırda Semerkantlı Halîm tarafından icat edilmiştir. XV. asırda oldukça revaçta bir saz olan Şâh-rûd, zaman içerisinde kaybolmuş, lâkin sorumluluk sahibi Türk mûsikîşinaslar tarafından son yıllarda nadir de olsa -yapılan tespit ve yapım aşamalarından sonra- icrâsına yeniden başlanmıştır.

Son Yazılar