KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Mehmet Efendi’nin Mısır Seyahati Hazineye Yolculuk

Gülmisal GÜRSOY

Zengin olmayı kim istemez?! Mehmet Efendi de istedi. Üstelik kendini bildi bileli hep parasızlık çekmiş, rahat yüzü hiç görmemişti. Fakat ne yaptıysa olamadı, parasının üzerine bir kuruş dahî koymayı başaramadı. Zengin olmaktan ümidini kestiği günlerden birinde, çaresizlik ve miskinlik içinde uykuya daldı. Rüyasında, yüzünü göstermeyen zâtın biri, Mısır’da bir adresten bahsedip “Orada hazine var, git toprağı kaz, hazineyi çıkarıp zengin ol.” diyordu. Mehmet Efendi sevinerek uyandı. Beklediği an nihayet gelmişti. Rüyasına inanmak istedi.

 

Son Yazılar