KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Sabri İbrahim Alagöz’ün Şiirlerinde Göç

Yard. Doç. Dr. Ünal ŞENEL

“Göç” teması, destanlar devrinden itibaren Türk edebiyatında geniş yer tutan temalardan biridir. Tarih boyunca Türklerin çok farklı coğrafyalara yayılmaları ve tarihte hareketli bir hayata sahip olmaları; yaşadıkları coğrafî mekânları zaman zaman isteyerek veya zorunlu olarak değiştirmeleri, Türk edebiyatına yaygın olarak konu olmuştur. Balkan Harbi’nden sonra yaşanan göçler gibi daha yakın zamanda yaşanan göçler de Türk edebiyatında yankı bulmuştur. Şiir, hikâye, roman, tiyatro gibi edebî türlerde ve sinema dünyasında ortaya konulan “göç” temalı eserler tespit edilmeli ve bunlar üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapılmalıdır.

Son Yazılar