KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Mevlevî Şâirler

Derleyen: Ali Ulvi MIHOĞLU

Mevlevîlikte Şiir Sevgisinin DayandığıTemel Esaslar Mevlevîlik müessesesi için daima devrin konservatuarları,güzel sanatlar akademileri vb. benzetmeleri yapılmıştır. Güzelolan her şey, bu yolun yolcularına öğretilmiş ve insanlar sanattan,edebiyattan beslenirken bir yandan da bu sanat dallarınıher zaman çok yüksek bir seviyede beslemişlerdir. İlgilendikleriya da ilgilendirildikleri pek çok sanat branşının içerisinde ikialan vardır ki, hacimlerinin genişliği kadar ilginin de yoğun olmasıbu dalları diğerlerinde ayırmıştır. Biri mûsikî bir diğeri dehiç şüphesiz edebiyat.

Son Yazılar