KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Yorgo Bacanos’un Ud Taksimleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanında bir başka devlet kurumumuz olan TRT’nin de bu konudaki hizmetleri biz sanatseverlere sunuyor olması, ayrı bir mutluluk sebebi. Bu yapımların bize ulaşmasında TRT kadar büyük bir sorumluluk yüklenen Ulus Müziğin hizmet ve gayretleri de azımsanmayacak boyuttadır. “Türkiye’nin Hâfızası Halka Açılıyor” başlıklarıyla piyasaya çıkan çalışmaların 152. CD’sine yer veriyoruz dergimizin bu sayısında. Kültür hayatımızın çok önemli bir yerinde olan büyük ud virtüozu Yorgo Bacanos’un 1950-1953 yılları arasında İstanbul Radyosu’nda yaptığı taksimlerden seçilen 23 (17 ayrı makamda icrâlar bulunuyor) tanesi CD’nin içeriği oluşturuyor.

Son Yazılar