KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

KADEM Kültür Sanat Ödülleri Sahiplerine Takdim Edilecek

KADEM Kültür Sanat Ödülleri

 Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi katkılarıyla gerçekleşiyor.

Türk mûsikîsi sahasında Türkiye’nin en önemli süreli yayınlarından biri olan KADEM Mûsikî ve Edebiyat Dergisi’nin yayın hayatında 5. yılı idrak etmesi münasebetiyle derginin yayıncı kuruluşu AKDEM Derneği tarafından KADEM Kültür Sanat Ödülleri verilecektir.

AKDEM Derneği, 2010 yılında Dr. Fahrünnisa Bilecik’in gayretleri ile kurulmuştur. KADEM Mûsıkî ve Edebiyat Dergisi de aynı yıl yayın hayatına başlamıştır. KADEM Mûsıkî ve Edebiyat Dergisi,edebiyat ve özellikle de branşlaşmış mûsikî dergilerinin uzun soluklu olmadığı kültür hayatımızda, başladığı günkü idealizm ve kalite çizgisinde 5. Yılını doldurmuş ve 20. Sayıya ulaşmıştır. Bu münasebetle takdim edilecek olan KADEM Kültür Sanat Ödülleri bu yıl ilk defa verilmektedir.

Editörlüğünü Dr. Nevnihal Bayar ve Yüce Gümüş’ün yaptığı KADEM Mûsıkî ve Edebiyat Dergisi’nin yazarları arasında Savaş Barkçin, Murat Salim Tokaç, Cenk Güray, Mutlu Torun, Gülçin Yahya Kaçar, Yüce Gümüş, Emrah Altuntecim, Celalettin Çelik, Sadrettin Özçimi, Gülmisal Gürsoy, İsmet Binark, Prof. Dr. Mehmet Demirci, Nebahat Konuyılmaz, Orhan Dursun, Doç. Dr. Ünal Şenel, Dr. Barihüda Tanrıkorur gibi mûsikî, edebiyat ve kültür hayatımızın önemli isimleri bulunmaktadır.

KADEM KÜLTÜR SANAT ÖDÜLLERİ,

Mûsikî alanında;

               Prof. Rûhi AYANGİL, Doç. Dr. Cenk GÜRAY ve Yüce GÜMÜŞ’e

 

Edebiyat ve Dil alanında;

 İlhan AYVERDİ ve Gülmisal GÜRSOY’a

 

Hayat Boyu Başarı alanında;

Bekir Sıtkı Sezgin’e

takdim edilecektir.

Araştırma, Kültür, Düşünce, Eğitim ve Mûsikî Derneği (AKDEM) tarafından düzenlenen KADEM Kültür Sanat Ödülleri töreni, 27 Kasım 2015 Cuma günü, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, Boğaziçi Salonu’nda Saat: 20.00’de yapılacaktır.

Törenin I. Bölümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu,  Doç. Dr. Murat Salim Tokaç’ın sanat yönetmenliğinde bir konser verecek; II. Bölümünde KADEM Kültür Sanat Ödülleri sahiplerine takdim edilecektir.

 

 

KADEM Kültür Sanat Ödülleri

Tarih: 27 Kasım 2015 Cuma

Saat: 20.00

Yer: Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, Boğaziçi Salonu

Giriş: Halka açık ve ücretsizdir.

İrtibat: Gazi Öztürk 0 533 924 92 48

KADEM KÜLTÜR SANAT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ

 

İlhan AYVERDİ

1926’da Manisa Akhisar’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 1949 senesinde tamamlamıştır. Aynı yıl başladığı edebiyat öğretmenliği görevinden 1960 yılında ayrılmıştır.

1966-1982 yılları arasında Türk Kadınları Kültür Derneği’nin; 1972’den vefatına kadar Kubbealtı Cemiyeti ve Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nın başkanlığını yapmıştır. Vakfın neşriyat, seminer, konferanslar, mûsikî çalışmaları ve çeşitli sosyal faaliyetlerinde eşi Ekrem Hakkı Ayverdi ve Sâmiha Ayverdi ile birlikte aktif rol oynamıştır.

1976 senesinde Kubbealtı’nın Türk dili üzerinde çalışmalar yapmak gayesiyle neşrine karar verdiği Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ün hazırlanması ve yazılması işini 34 yıl aralıksız sürdürmüştür. 13. asırdan günümüze kadar Türk dilinin envanteri demek olan ve binlerce misalle donatılan bu eser, 2005 yılında yayınlanmıştır.

AKDEM Derneği ile bugün 5. yılını idrak ettiğimiz Kadem Mûsikî ve Edebiyat Dergisi, yine bu kâmil insanın yönlendirmeleriyle kurulmuştur ve prensipleri çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

İnsanlığı, ahlâkı, çalışkanlığı ve ilim hayatıyla çevresine örnek olmuş İlhan Ayverdi Hanımefendi 2009 yılının Kasım ayında dünyadan göçtü.

Bekir Sıdkı SEZGİN

Bekir Sıdkı Sezgin, Klâsik Türk musikîsi üslûbunun en önemli temsilcilerinden biridir. On yaşlarında İzmir’de  Rakım Elkutlu ile tanıştı ve meşk etti. Lise yıllarında babasının teşviki ile İstanbul Belediyesi Konservatuarı’na girdi ve buradan mezun oldu.

1959 yılında, TRT İzmir Radyosu’nda “yetişmiş sanatkar” olarak göreve başladı. Yine aynı yıl içerisinde solist ve  “Birinci sınıf ses sanatkârı” ünvanını aldı.

1967 tarihinden sonra bu kuruluşta dersler verdi. 1973’de İzmir Radyosu’nda ‘Klâsik koro şefliğine’; 1976’da İstanbul Devlet Türk Mûsıkisi Konservatuarı öğretim üyeliğine getirildi. İstanbul Radyosu ses sanatkârlığı, Küçük koro şefliği ve TRT Merkez Denetleme Kurulu üyeliği görevlerini birlikte yürüten Bekir Sıdkı Sezgin, 1980 tarihinde TRT’den emekli oldu.

1971 – 1983 yılları arasında değişik ülkelerde dini ve ladini mûsıkimizle ilgili birçok konser verdi. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsıkisi Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyeliği yaptı.

Bekir Sıdkı Sezgin, 10 Eylül 1996’da vefat etmiştir.

Prof. Ruhi AYANGİL

Türk müziğinin önde gelen kanun virtüözü, koro yönetmeni ve eğitimcisidir.

1953 Yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ayangil; fakülte yıllarında değerli hocalardan şan, solfej ve armoni dersleri aldı. Cemal Reşit Rey ile özel olarak piyano, armoni ve kompozisyon çalıştı.

1976-86 yıllarında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda kanun öğretmenliği yapan sanatçımız, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar’ında Türk müziği icra heyeti üyesi olarak görev aldı. İstanbul, İzmir, Çukurova Devlet Senfoni Orkestralarını, Anadolu Oda Orkestrası, Oradea Filarmoni, Boğaziçi Üniversitesi Korosu, Ayangil Türk Müziği Orkestra ve Korosunu yönetti.

Ayangil, kendi adını taşıyan Türk Müziği Orkestra ve Korosunu kurmuş, bu toplulukla  Türkiye’de ve dünyada bir çok konser verdi. Resitalleri ve konserlerinde Türk müziğinin düzeyli örneklerini sunmuştur.

Türkiye Yazarlar Birliği 1988 yılın sanatçısı, Hürriyet Jaycees kültürel başarı Türkiye birinciliği ile ödüllendirilmiştir. Ruhi Ayangil Türk mûsikîsi adına hizmetlerine devam etmektedir.

 

Gülmisal GÜRSOY

1969 yılında İstanbul’ da doğdu. Hazır giyim ve işletme eğitimi aldı.

Tasavvuf kültürüne özel ilgi duyuşu onu tasavvufî araştırmalara itti. Yazarımızın, Tasavvuf kültürüne yönelik ilk şekillenişi, babaannesi ve aynı zamanda da Ken’an Rifâî Hazretlerinin küçük kızı olan Hikmet Kâinat Büyükaksoy hanımefendi sayesinde olmuştur.

Yazarlığa lise yılların adım attı. İlk kitabını 2003 yılında Kenan Rifai ile “kendinden kendine yolculuk” derlemesi olan   “Zerredeki Okyanus” ismi ile yayınlandı. Bu çalışmasıyla dil bilimci, lugat yazarı, Kadem dergisinin de fahri kurucusu İlhan Ayverdi’nin dikkatini çeken Gürsoy, Ayverdi’nin teşvikiyle, yazarlık macerasına atıldı ve “Dört Duvar Seni Söyler” (Ken’an Rifâî ile Diyardan Diyâra) adlı eserini kaleme aldı. Eser ilk kez 2007 yılında neşredildi.

2007 yılında Kubbealtı akademi Mecmuası Merhaba ekinde başlayan makale yazarlığı ise 2009 yılından itibaren KADEM Mûsıkî ve Edebiyat Dergisi’nde neredeyse hiç kesintisiz devam etti.

Yazarımızın bugün için otuzu aşkın araştırma makalesi mevcuttur. “Ken’an Rifâî Divânı’ndan Seçmelerle Baş Başa” adlı eseri ise yine dergimizde bölümler halinde okuyucuyla buluşmaktadır.

Cenk GÜRAY

1973 yılında Ankara’da doğdu.  ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nde, lisans, yüksek lisans ve  doktora eğitimini tamamladı.

Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisans çalışmasını ve  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalında doktarasını tamamladı. Anadolu Müziği Tarihi, Caz Tarihi gibi derslerin yanında “matematik, istatistik ve sistem analizi tabanlı” çeşitli dersler vermektedir.

Anadolu Müziği’nin temel çalgısı bağlamanın yeni kuşak icracıları arasındadır. Cenk Güray’ın kuramsal araştırma alanları öncelikli olarak Anadolu Müziği Tarihi ve Teorisi üzerinde yoğunlaşmaktadır.

 

Cenk Güray bu konularda pek çok seminer ve konferans vermiş, bilimsel toplantılara katılmış, yayınlar yapmıştır. Bireysel olarak ve değişik topluluklarla Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde konserler vermiş ve atölye çalışmaları yürütmüştür.

Şu anda, Cenk Güray Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Türk Mûsikîsi Konservatuarında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır

 

Yüce GÜMÜŞ

1985 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Müziğe, 10 yaşında ud ile başladı. İlk ud derslerini TRT İzmir Radyosu ud sanatçısı Tunca Yüksel’den aldı.

Lisans eğitimini Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klâsik Türk Müziği Bölümü, Temel Bilimler Ana Sanat Dalı’nda, yüksek lisans eğitimini ise Haliç Üniversitesi Konservatuvar’ında tamamladı. Eğitim hayatı boyunca, Arif Biçer, Yılmaz Yüksel, Tunca Yüksel, Prof. Mutlu Torun, Prof. Erol Deran, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, Yard. Doç. Çetin Körükçü, Yard. Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya, Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç gibi hocalardan istifâde etti.

2013 yılında, Ken’ân (Rifâî) Büyükaksoy’un Mûsikî Yönü ve Eserleri adlı kitabı Zâhir Yayınları’dan, 2014 yılında Seyyid Abdülkâdir Belhî “Esrâr-ı Tevhîd” çalışması Pan Yayınları’ndan ve Benim Müziğim “Kitap-CD” Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Yayınları’ndan neşredildi.

Yurt içi ve yurt dışı pek çok konser ve konferansa imza atan Yüce Gümüş, müzik ve edebiyat konulu Kadem Dergisi’nde editörlük görevini sürdürmektedir. Ayrıca 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nda göreve başlayan Gümüş, 2013 yılında Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğu’na atanmıştır. Aynı tarihte Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde görevlendirilen sanatçı hâlen bu kurumdaki görevlerine devam etmektedir.

Son Yazılar