KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Evliya Çelebi Dönemi Türk Mûsikîsi

Dr. Murat Sâlim TOKAÇ 

Çelebimiz daha çocukluk yıllarında devrin önemli mûsikî üstâdı olan Dervş Ömer Gülşenî’nin de rahle-i tedrîsinden geçmiştir. 7 senelik medrese eğitiminden sonra, dönemin siyaset ve sanat akademisi diyebileceğimiz Enderûn okuluna girmiş ve burada 4 sene öğrenimini sürdürürken, okulun bugünkü konservatuvar işlevini gören meşkhânesinde, mûsikî bilgisini daha da geliştirmiştir. Geleneksel mûsikîmizin önemli bir saz eserleri bestecisi olan Benli Hasan Ağa (1602- 1665) ve Tasavvuf Mûsikîmizin önemli bir hânende ve bestekârı olan Vehbi Osman Efendi, Çelebi’nin Enderûn meşkhânesinde birlikte meşk ettiği insanlardır…

Son Yazılar