KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

İcra – Nota Farklılığı

Prof. Mutlu TORUN

Kullanmakta olduğumuz Batı notası, mûsikîmizde son yüzyıl içinde yaygınlaşmıştır. Daha önce Ebced, Kantemiroğlu, Hamparsum… notaları gibi harflerle ses gösterme esasına dayalı müzik yazıları kullanılmış idi. Ancak, mûsikîmizin semâî (işitilerek öğrenilen) karakterinden dolayı, bu notalar geniş alana yayılamadı. Eserler, müzisyenlerin hafızalarında bulunur, talebelerine meşk adı verilen; kulaktan, tekrar ile ezberletme sistemi ile öğretilirdi. Bu sebeple eserler, değişik kaynaklardan farklı şekillerde gelmiş, notaya büyük – küçük farklılıklarla alınmıştır.

Son Yazılar