KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Çalgıların Maruz Kalacağı Dış Etkiler ve Korunma Yöntemleri

Ahmet TAÇOĞLU

Müzik insanoğlunun vazgeçilemez ihtiyaçlarından birisidir. Müzik yapmak için insan ve enstrüman seslerine ihtiyaç duyulur. Yalnızca insan sesiyle müzik yapan A Capella topluluklar hariç, enstrümansız bir müzik düşünülemez. İnsan sesiyle başlayan müziğin seyri, önceleri iki nesnenin birbirine vurulmasıyla elde edilen basit ritim sazların ardından, ilkel nefesli ve mızraplı çalgılar kullanılarak devam etmiştir. Müzik aletlerinin günümüze kadar gelmesinde devamlı bir gelişme söz konusudur. Bu gelişmeler sonucu çalgılar ilkel yapılarından kurtulup daha teknik aletler hâline dönüşmüşlerdir. Zaman içinde müzik aletlerinin daha verimli ve etkili kullanılabilmesi isteği, enstrümanlardaki bu gelişmeyi sağlamış ve gelişimin devamlılığı açısından çalgıların bakımı ve dış etkenlerden korunması konusu önem kazanmıştır.

Son Yazılar