KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Hicâz Salât

Yâsin ÖZÇİMİ

Bu sayımızda, merhum Neyzen – Bestekâr Ali Doğan Ergin hakkında bir yazının olması, köşemizin de hangi yöndeşekilleneceğini belirledi. Bir ömre pek çok kıymetli eser sığdıran Ali Doğan Ergin’in özellikle dînî mûsikî sahasında verdiğieserler hiç şüphesiz yüksek bir müzikaliteye sahiptir. Burada ilgili çevrenin âşina olduğu fakat pek çok kişinin bilmediğinidüşündüğümüz, bestekârın iki adet Salât1 formunda eserine yer vereceğiz. Eserler siz değerli okurlarımız için Hâfız KâniKaraca’nın okuyuşundan yeniden notaya alındı.

Son Yazılar