KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Hüseynî İstiğfar

Yâsin ÖZÇİMİ

Halil Can Bey son dönem Türk Mûsikîsi için, özellikle de Türk Din Mûsikîsi için önemli bir kaynak. Pek çok aktarım, hocalık vasfı da bulunan bu isimden günümüze ulaşmıştır. Bildiklerini ve şâhit olduklarını hiçbir zaman saklamadan talebeleriyle paylaşan Halil Can’ın, Yahyâ Efendi Dergâhı’nda okunduğuna tanık olduğu ve talebelerine aktardığı Hüseynî makamındaki bir İstiğfarı, bu sayımızda sizlerle paylaşmak istedik. Halil Can Bey’den bir süre mûsikî dersi almış olan Özcan Ergiydiren tarafından Yüce Gümüş’e aktarılan İstiğfar, notaya alınma sürecinden sonra ilk defa dergimizde yayımlanmaktadır.

Son Yazılar