KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Tanbûrî Cemil Bey’den George Enescu’ya, İstanbul’dan Yeosu’ya

Celâleddin ÇELİK
Tanbûrî Cemil Bey, yeryüzünü pek desık şereflendirmeyen müzik dâhilerinden,Frenk deyimiyle “artisté prodige”lerdenbiri. Doğuştan muzdarip bir rûhun bu “taaiçinden titreyişli”1 sahibi, özlemini duyduğubaşka bir âleme nağmeler ve seslerlepencereler açmış, duyan kalplere oradannumûneler tattırmış bir mûsikîşinas.Mûsikî lisanı ile içini döktüğü taksimlerinden,meselâ “Tanburla Hicaz Taksim”ini,uzun uzun yazılmış hasret dolu bir mektuba,“Kemençeyle Irak Taksim”ini hikmetlibeyitlere benzeten Cemil Bey âşıkları tanıdım.

Son Yazılar