KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Âşık Veysel’in Hikmetli Bir Şiiri Üzerine

Dr. Savaş Ş. BARKÇİN

Geçen yazımızda merhum Âşık Veysel’in şiirini şerhe başlamıştık. Söz çok, yer dar geldi.

Bu yazımızda müsaadenizle kaldığımız yerden devam edelim.

 

Akıl bezirgândır, gezer getirir

Muvâzene onu tartar, oturur.

Zihin çeker, ambarına götürür

Fikir onda hükmü câri bey idi.

Bu dörtlükteki kavramlara bakalım: Akıl,

muvâzene, zihin ve fikir. Şu sıralama bile akıl ve fikir

arasındaki ilişkiyi mükemmel bir şekilde özetliyor.

Son Yazılar