KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Dr. Murat Sâlim Tokaç’dan “Müzikle Tedavi” serisi…

İslâm Bilginlerinin Eserlerinde

Mûsikî ile Tedavi…

Mûsikî hikmete dâir fenndir

Bilene bilmeyene rûşendir” 

İslâm tarihine bakıldığında, pek çok bilim adamı ve mutasavvıf şahsiyetin mûsikîyi önemli bir bilim dalı olarak gördüğü ortaya çıkmaktadır. İncelemede bulundukları alanların bir kısmı daima mûsikî ile alâkalandırılmıştır. Bunların en öne çıkanı hiç şüphesiz müzik ve tıp biliminin bir arada incelendiği çalışmalar olmuştur. Zaten dönemin hekimleri diyebileceğimiz ilk İslâm filozofları olan Zekeriyâ er-Râzi (845-932), Fârâbi(870-950), İbn-i Sinâ (980-1037) gibi kişilerin aynı zamanda müzikologolmaları, bu bilimlerin girift olarak incelenmesine sebebiyet veren en önemli unsurlardandır.
 
Dr. Murat Sâlim TOKAÇ

Son Yazılar