KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Sema ve Semah’ın XIII. Yüzyıl Öncesi Temelleri

Yard. Doç. Dr. Cenk GÜRAY

Anadolu’daki inanç sistemlerinin müzik ile doğrudanbağlantı kurduğu, ortak köklere dayansa dakuramsal ve pratik farklılıkları da yansıtan iki önemliibadet unsuru olan Sema ve Semah kavramları, Anadoluinsanının doğa ve doğaüstü ile ilişkisi hakkındaçok önemli bilgileri aktarma yetisine sahiptir. Bu ikikavramın sürec içinde birbirinden farklılaşarak, değişikinanç ögelerini temsil eder olması ve bu durumunsebepleri Anadolu’nun inanç tarihi ele alınırkentartışılması gereken bir olgudur.

Son Yazılar