KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Hayy / Yarkın (Featuring Sufi Vocal Masters)

Günümüzün en önde gelen ritim sanatçılarından olan Fahrettin ve Ferruh Yarkın’ın tasavvuf müziğine dâir yaptıkları çalışma, bu türün barındırdığı ritim husûsiyetlerinin önemini anlatır türden. CD’de toplam üç makamdan birbirlerine bağlı flekilde icra edilmiş, 21 ilâhi, 2 taksim ve ilâhi aralarında okunan kasîdeler bulunuyor. Kalan Müzik etiketiyle piyasaya sunulan çalıflmada “Buyruğun Tut, Nice Bir Uyursun, Dağlar ‹le Taşlar ‹le, Nûri Cemâlin, Ey Âşıkan, Bülbül Kasîdesi” gibi pek çok eser yer alıyor. CD’de bulunan bilgilendirici bir kitapçık da dînî mûsikî formları hakkında meraklılarına bilgiler sunuyor…

Son Yazılar