KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Dr. Savaş Ş. Barkçin’den kültür yazıları…

BİRLEME
Sorular âlemi bu… Soru sorarsın sonsuzca, ama cevap birdir. Herkes sorar, ama cevap sadece bilene ait. Göğe bakıp soru sorana iki cevaptan biri var:gece karanlığı ve gündüz aydınlığı. Karanlığa bakıp soru sorana iki cevaptan biri var: mehtap aydınlığı ve zifirî karanlık. Aydınlığa bakıp soru sorana iki cevaptan biri var: güneş ve bulut. Güneşe bakıp soru sorana iki cevaptan biri var: şafak ve gurûb. Câna bakıp soru sorana da iki cevaptan biri var: aşk ve mahrûmiyet. Aşka bakıp soru sorana iki cevaptan biri var: vuslat ve firak.

Son Yazılar