KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

A Summary Catalogue Of The Turkish Makams

Eugenia Popescu-Judetz, etnomüzikolog ve sanat tarihçisidir. Asıl uzmanlık alanı Türk mûsikîsi kaynakları ve Osmanlı seyirlik sanatlarıdır. ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh Duquesne Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve üniversite müzesinde sanat danışmanı olarak görevli bulunan Judetz, Doğu Avrupa ile Türkiye’nin halk mûsikîsi ve seyirlik sanatları üzerine dersler vermektedir. Türk mûsikîsi kaynakları ile Romen halk sanatları hakkında yayımlanmış çeşitli inceleme makalaleri vardır. Eugenia Popescu-Judetz, Osmanlı Müzik Geleneği üzerine özellikle son yirmi sene içinde yapılmış çalışmaların önemli bir kısmına imzası bulunan çok önemli bir müzikologdur. Romen müziği ile başlayan araştırmacılık serüveni, Osmanlı kültürünün bu kültür üzerindeki etkisi ile bağlantılı olarak yavaş yavaş Osmanlı müziğine doğru kaymıştır.

Son Yazılar