MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

shadow

Haber ve Duyurular

BASIN BÜLTENİ

Araştırma Kültür D....

Kadem Dergilik Uygulamasında

 

Kadem Mûsikî ve Edebiyat Dergisi Dergilik uygulamasında okumak isterseniz buyurun efendim..

Uygulamaya Gitmek için Tıklayın

.

Uluslar Arası Dergicilik Ödülleri Müzik Dergisi Ödülü

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından Uluslar Arası Dergicilik Ödülleri Müzik Dergisi Ödülü Kadem’ e verildi

.


Dizi

Satır Aralarından…

Satır Aralarından…

Hazırlayan: Tolgahan ÜSKÜDARLI

Ud’un Büyüğüne Rastladınız mı? Şeh-rûd diye de bilinen eski bir çalgı olan Şâh-rûd, gü...


KÛŞE-İ DESTÂR “Bizim erbâb-ı aşka sıdk ile ikrârımız vardır

KÛŞE-İ DESTÂR “Bizim erbâb-ı aşka sıdk ile ikrârımız vardır

Yard. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN

Son iki sohbetimizde Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi’den sonra Mevlevîliğin geniş bir coğrafyaya yayılması ve ...


Ezân-ı Muhammedî

Ezân-ı Muhammedî

Yüce GÜMÜŞ

Ezanlar her makamda okunabilir ise de, ekseriya rast, hicâz, uşşak, beyâtî ve sabâ makamlarından nida edilmektedir. Ezana başlar...


Sema ve Semah’ın XIII. Yüzyıl Öncesi Temelleri-II

Sema ve Semah’ın XIII. Yüzyıl Öncesi Temelleri-II

Yard. Doç. Dr. Cenk GÜRAY

Sema-Semah kavramlarının ve ibadet uygulamalarının XIII. yüzyıl öncesi temellerini incelemeyi ve bu şekilde Anadolu’daki ina...


Edebiyat

shadow

Mevlevî Şâirler

Derleyen: Ali Ulvi MIHOĞLU

Mevlevîlikte Şiir Sevgisinin DayandığıTemel Esaslar Mevlevîlik müessesesi için daima devrin konservatuarları,güzel sana....


shadow

Sabri İbrahim Alagöz’ün Şiirlerinde Göç


shadow

Bir Kültürün Işığında / Dost Eli-Vefa’nın Yangını


shadow

İlhan Ayverdi’den Gençlere


Musıki

shadow

Çalgıların Maruz Kalacağı Dış Etkiler ve Korunma Yöntemleri

Ahmet TAÇOĞLU

Müzik insanoğlunun vazgeçilemez ihtiyaçlarından birisidir. Müzik yapmak için insan ve enstrüman seslerine ihtiyaç ....


shadow

Tanbûrî Cemil Bey, Kadı Fuad Efendi ve Çeçen Kızı


shadow

İcra – Nota Farklılığı


shadow

Evliya Çelebi Dönemi Türk Mûsikîsi